En utenlandsk mann i 40-årene bosatt på Frøya, er i Fosen tingrett dømt til 21 dagers fengsel samt en bot på 50.000 kroner etter å ha kjørte bil i alkoholpåvirket tilstand.

Kjøreturen fant sted på Frøya i fjor sommer, og retten kom til at mannen hadde en promille på minst 1,43 da kjøringen fant sted.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Det fremgår av vegtrafikkloven at det ved utmåling av straff for promillekjøring skal tas særlig hensyn til påvirkningsgraden, samt hvilke farer kjøringen har medført.

Videre heter det i loven at føring av bil med en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 1,2 promille som regel skal straffes med ubetinget fengsel og bot.

Rettspraksis forteller også at boten som hovedregel skal utgjøre 1,5 brutto månedslønn.

Foruten fengsel og bot, ble mannen også fradømt retten til å kjøre bil i Norge for en periode på to år.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.

Siktede er ikke tidligere straffet i Norge og er så vidt vites heller ikke i sitt heimland.