Det gamle handelshuset var i ferd med å rase sammen. Nå starter Goggen gjenreisinga