- Vi er sjokkert og skremt over at det kjører folk med sprengstoff rundt på øya som har som mål å ødelegge