- Vi lærer ting, mens vi har det artig. Og det er bedre enn å ha fri!

foto