Mandag  klokken 10.30 planlegger Nesset grendalag en aksjon for gang og sykkelvei fra Dyrvik til Nesset.

- Den første aksjonen hadde vi for 18 år siden, men det har aldri vært penger til å bygge gang og sykkelvei helt hit. Nå har det blitt bygget gangvei fram til Dyrvika, og da er det så lite som er igjen at vi mener at det må bli gjort noe. Bare stykket fra Madsvågen til det gamle samvirkelaget hadde hjulpet mye i første omgang. Og det at vi har en stor barnehage i nærheten av veien mener jeg er et godt argument for å trygge hverdagen, sier Randi Kværnø, leder i Nesset grendalag.

Etter at gang og sykkelveien fra Ervika til Dyrvik ble ferdig, har Statens vegvesen  sprengt bort bergnabber på den videre strekningen for gi bedre sikt, og klargjort mye for en fremtidig sykkelvei. Men det finnes ikke penger.

- De har gjort mye og det begynner å bli oversiktlig, men det er håpløst å gå. Ungene må fremdeles gå langs veien for å komme dit de skal, mens store lastebiler flyr forbi. En gangvei vil bedre trafikksikkerheten, men ikke minst er det bra for folkehelsa. Nå er det knapt noen som våger å gå langs veien, sier Kværnø, som håper at mange stiller opp til aksjonen.