- Innsatsenvår fra Hitra og Frøya blir et godt håndslag til mennesker som hungrer etterstørre rettferdighet i sine liv, konkluderte Diakon Jorun Foss, etter åretsfasteinnsamlingsaksjon.

Over 10 kroner pr hode

Frøyas rekordstore resultatpå hele 50.299 kroner, ga tidlig Onsdag bange anelser om at resultatet skullebli større en noen gang. Og da Hitterværingenes  40.992 kroner var plusset på, er det en kjensgjerning at dettil sammen svarer til drøye 10 kroner per hode.

-Noe som er det aller størstejeg har vært med på, sa diakonen allerede i sitt intervju med lokalavisa onsdag

Vil takke alle

Temaet for aksjonen i år var ”Sammen for en rettferdig verden,hvor  konfirmantene gjorde en kjempejobb ved å gå fra dør til dør.”.Pengene  blir brukt til alt arbeide som Kirkens Nødhjelp driver, både ikatastrofesituasjoner og mer langsiktig satsing for å bygge opp igjen land ogfolk. Derfor vil diakonen rope et stort hurra for svimlende 91 291 kroner somsammenlignet med fjorårets 64.000 kroner, er formidabel rekord.

-Ja da alle gitte kronervar talte, ble jeg bare nødt til å skrive et takkebrev, sa en opprømt Jorun påtelefon til lokalavisa.

Diakonenestakkebrev til alle givere, kan leses i sin helhet morgendagens papirutgave avlokalavisa.

”Etgodt håndslag til mennesker som hungrer etter større rettferdighet i sine liv”,konkluderte diakon Jorun Foss.