HVA MENER DU OM FORSLAGET? Si sin mening i kommentarfeltet under

- Vi ser Frøya som den mest naturlige samarbeidspartneren. Men uheldigvis har det bygget seg opp et litt dårlig samarbeidsklima mellom kommunene. Derfor ønsker vi å ta et første skritt innover, får å få i gang en dialog om nye kommunestrukturer. Alle de borgerlige partiene har programfestert at de ønsker å se på kommunesammenslåinger, og dette handler om å være litt i forkant,  sier Audun Liland i Hitra Venstre.

Det er i forbindelse med at kommunestyret i dag skal behandle en sak om samarbeidet i orkdalsregionen, at Venstre ønsker å fremme et tillegg. Det går på at rådmannen bes gå i dialog med Snillfjord komme for å utrede sammenslåing av de to kommunene.

FØLG MØTET PÅ WEB-TV HER (møtet er nå avsluttet)

- Men hva skal Hitra med Snillfjord?

- Jeg tenker på at det er en logisk forbindelse mellom Hitra og den ytre delen av Snillfjord, hvor det i dag er elever som går på skole og kulturskole på Hitra, og arbeidstakere som jobber på Hitra, svarer Liland

- Det kan høres ut som dere er ute etter bare en del av Snillfjord?

- Naturligvis skal ikke en hitterværing komme å si at man vil ha en del av en annen kommune. Nei, vi er ute etter å komme i gang med en dialog, svarer Audun Liland i Hitra Venstre.