13 søkere ville bli boligforvalter - Over halvparten er øyværinger