Flere hundre kom til kaia for å møte verdensfenomenet Amal