Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk på landsmøtet i helgen inn for at de vil redusere formuesskatten. I en dissens foreslås det også å fjerne hele skatten.

Grønn Ungdom, som er MDGs ungdomsparti, mener at dersom man går inn for å fjerne formuesskatten, gjør man de aller rikeste enda rikere ved å gjøre dem til nullskattytere.

– Det er uansvarlig og radikalt, sier Frøya Skjold Sjursæther, politisk nestleder for Grønn Ungdom.

– Staten tjener 34 milliarder kroner årlig fra formuesskatten. 30 av disse 34 milliardene, betales av landets rikeste. Jeg vil heller bruke pengene vi tjener fra formuesskatt på bedre velferd for oss alle. Ikke i skatteletter til landets rikeste, sier Sjursæther.

Det endelige standpunktet tas på landsmøtet i mai.

– Det betyr at vi ikke har bestemt oss for innretningen. Men vi skal redusere formuesskatten for å sikre norsk eierskap, og vi vil fortsette diskusjonen i programprosessen og på Stortinget fram mot og etter neste valg for å øke omstillingsevnen og for å skape varig velferd i Norge, sa MDG-nestleder Ingrid Liland til Finansavisen mandag.