Leif Langdahl synes det er grovt av Helse Midt-Norge dersom det medfører riktighet at de har gitt konsesjon til et firma som tilbyr 50.000 kroner mindre i lønn til ambulansepersonalet.

- Ved å gjøre det på denne måten svekker de ambulansetjenesten kraftig. De må regne med at folk sier opp jobbene sine om det medfører at de må gå ned et halvt hundre tusen i lønn om de fortsetter i jobben for den nye driveren, sier Langdahl. Han går med dette sammen med lokalpolitikerne og er skeptisk til den prosessen som har foregått i Helse Midt-Norge rundt fordelingen av ambulanselisensene.

LES MER I PAPIRAVISA TIRSDAG 24. JULI.