Får bygge garasje med leilighet og kontor i strandsonen

foto