– Det er ikke verdig de som har sitt siste hvilested her