Det nye styret 2022 består av følgende medlemmer:

Leder: Per Ervik, Nestleder: Jan Egil Handberg, Kasserer: Gunnar Andresen, Sekretær: Sissel Stensø, Styremedlemmer: Synnøve Hansen, Otto Jæger Lien og Willy Hitterdal.

Varamedlemmer som møter fast på styremøtene: Janne Handberg, Lars Olsen, Harry Mellomseter og Gry Anita Mulstad.

Valg komite: Bente Kjærringvåg og Birgit Lien.

Revisor: Steinar Børøysund.

– Hyggelig at årsmøte fikk besøk av Pensjonistpartiet Frøya ved leder Svein Wiggo Johansen og nestleder Reidar Burøy. Gode politiske debatter ble det også både på lokal politikk og interkommunale saker, forteller partiet.

Stenging av veien over Vettastraumen er ett av temaene som opptar lokalpartiet.

– Bekymringsfull da den traseen blir brukt som omkjøring til og fra Dolmøya og Frøya når Dolmsundbrua er stengt pga. vind og uvær. Likedan må den gamle Åstfjordtrasen fortsatt være en fylkeskommunal vei da Åstfjordbrua også stenges ofte på grunn av vind og uvær. Hitra og Frøya Pensjonistparti fremmer derfor dette som resolusjon til behandling i Pensjonistpartiets Fylkesårsmøte 26. februar i Trondheim, forteller partiet.

Jan Egil Handberg orienterte om fremdriften av Demensavdelingen Helsetunet og Ung bo samt Psykiatrisk Helseplan og «Leve hele livet». Det kommunale næringsfondet og mangelen på bobiltømmestasjon er andre saker lokalpartiet sier de vil følge opp den kommende tida.