På samme verksted i 50 år. Mandag fikk Øyvind medalje