Mandag kommer flere soldater uniformert, men ubevæpnet, til sine sivile jobber