Hitra FK startet fotballsesongen i Ægirhallen torsdag kveld.

- Det er totalt ni lag for sesongen, og vi opplever stadig tilvekst av spillere, så det er en positiv utvikling i klubben. Vår visjon i år er at Hitra FK skal være best i øyregionen, sier klubbleder Kjersti Rønningen.

Hitra FK vil satse på jentefotball også i år, med en utvidet samarbeidsavtale med elite-laget Trondheims-Ørn. Som en del av denne avtalen blir det et eget «Jente- Kick Off».  Lørdag 4.mai reiser alle klubbens jentelag/damer senior til Trondheim for å overvære Ørns hjemmekamp mot Røa. I tillegg til kampen vil det bli lagt opp til ulike aktiviteter for spillerne, og samtaler med Ørn-trenere for Hitra FKs trenere.

Rønningen forteller at det har blitt en tradisjon i HFK at spillere, trenere og øvrig støtteapparat rundt klubbene samles i Ægirsalen for å markere oppstarten på en ny sesong. Dette var fjerde året på rad.

Under "kick offet" ble både lagenes og klubbens felles målsettinger for sesongen presentert, og Hitra FK har fortsatt som visjon å være "Best i øyregionen".

- I det ligger det at klubben ønsker å være ledende innen jentefotball, fair platået, spillerutvikling, anlegg og arrangement. Det er mye som skjer både på og utenfor banen også i fotballåret som kommer, og et av satsningsområdene i inneværende år er samarbeidet med Ørn, forteller Rønningen.