Har vunnet viktige kontrakter med to Frøya-selskaper. - Nå har vi fått det endelige gjennomslaget

foto