Janne (18) kjenner seg ikke igjen i det som skrives i media om dagen