Sperret lakseveien i ni timer: Trailer veltet - feiebil kjørte inn i den