Nedlagt avfallsdeponi: Mangler kontroll på sigevann, og fremmede planter sprer seg