– Vi får inn en del meldinger om uaktsom kjøring i trafikken. Dette kan vi se i sammenheng med enkelte utforkjøringer

foto