Nina er en god støttespiller, både for pårørende og de som er ramma av sykdommen

foto