Sigrund og Agnar tråler alle små veier og opplever heimtraktene på ny måte