Mener vegvesenet planlegger bru som ødelegger gården

foto