Mener vegvesenet planlegger bru som ødelegger gården