- Det blir for enkelt å foreslå nedlegging av tilbud uten å ha satt inn tiltak først