Etter at flere har brutt med sine respektive partier i Snillfjord, har klimaet ikke vært det aller beste og flere har følt splittelsen på kroppen. Gerd Mary Fegstad og Åse Aastum brøt begge med Ap og støttet John Lernes (H) som ordfører. Det samme gjorde Sp-leder Arnt Magne Flesvik. Han ble nå valgt til ny varaordfører i kommunen.

I neste omgang brøt Johan Ingar Wingan med Høyre-gruppen. Dermed er det fire representanter i Snillfjord kommunestyre som sitter som uavhengige representanter i det nye kommunestyret. Men det er ingen homogen gruppe som vil kunne samarbeid særlig godt.

John Lernes fikk ved den skriftlige avstemmingen i ordførervalget 9 av de 17 stemmene. Sittende ordfører Anders Krokstad fikk 8 stemmer. Ved varaordførervalget fikk Flesvik 9 stemmer, mens 8 stemte blankt.

Det nye formannskapet i Snillfjord består av: John Lernes (H) (ordfører), Arnt Magne Flesvik (uavhengig) varaordfører, Åshild Johanne Lian (H), Anders Krokstad (Sp) og Svein Johny Forren (Ap).