Etter fintellingen av stemmene etter valget på Frøya skulle tellingen ha blitt lagt inn i et sentralt datasystem i Oslo for å finne mandatfordelingen. Men datasystemet sviktet.

- Datakrasjet skjedde i elleve tiden i går kveld. Vi var da ferdig med fintellingen, men fikk ikke lagt det inn i dataprogrammet som skulle bearbeide resultatet. Derfor har vi ikke fått mandatfordelingen for Frøya ennå. Vi venter nå i spenning  på at systemet kommer opp igjen, sier Frida Hanø Kvingedal, valgansvarlig i Frøya kommune.