I går kveld (mandag) skrev lokalavisa Hitra-Frøya at en konsulentrapport anbefaler Frøya kommune å flytte elevene fra Dyrøy oppvekstsenter til Sistranda. Nyheten har ikke gått upåaktet hen, og mange har allerede kastet seg inn i debatten.

"Elevene ved Dyrøy oppvekstsenter har meget god pedagogisk oppfølging, flere av lærerne har spesped utdanning, og di har TID til å bruke den for å se hver enkelt elev. Det er en luksus ikke mange andre skoler kan smykke seg med. NEI til nedleggelse," skriver signaturen Innbygger.

HVA MENER DU? Delta i debatten her

Postiv til strukturendringer

Skole- og barnehagebehovsplanen skal etterhvert til behandling i de ulike politiske fora i Frøya kommune.

Opposisjonsleder Hallgeir Bremnes (Frp) sier i formiddag at han ikke har rukket å lese planen, men at hans lokalparti skal ha styremøte førstkommende søndag, hvor planen vil bli drøftet.

Bremnes er i utgangspunktet positiv til strukturendringer.

- Ut fra det rådmannen har messet om, er vi nødt til å finne måter å drive mer effektivt på. Nå ser det ut til at  kommunen legger til side de private løsningene, og satser på en massiv kommunal barnehageutbygging, som vil kreve ressurser, sier Bremnes.

Tar forbehold

- En annen ting er at elevene i Frøya må ha like muligheter til læring, og strukturendringer kan gi en bedre tilgang på lærere. Men når det er sagt, så har vi joi lyst til å bevare grendaskolene hvis vi kan. De betyr jo mye for lokalsamfunnene. Og jeg tar forbehold, i og med at jeg ikke har lest forslaget, sier Hallgeir Bremnes til lokalavisa.

- Hva tenker du om at Dyrøy er den kretsen som forventes størst prosentvis økning i elevtallet?

- Som sagt, jeg tar forbehold. Og er det slik, så bør de andre grunnene være ekstra gode, hvis det skal være snakk om å legge ned, sier Bremnes.

Hallgeir Bremnes (Foto: Trond Hammervik)