Hitra står med navn på kartet, når meterorologene melder været på NRK. En av grunnene er at det har vært værstasjoner på Hitra helt siden 1920-tallet.

De gamle stasjonene legges ned

I 2008 ble værstasjonen, som ble drevet av Stub-familien på Sandstad, lagt ned.

Nå har Melandsø-familien, som huser og betjener stasjonen på Hopen (Melandsjø) signalisert at de vil legge ned. Dermed kunne Hitra blir stående uten noen værstasjon.

Automatisert stasjon

Dette ønsker verken Meteorologisk institutt eller Hitra kommune.  Hitra kommunestyre skal derfor på torsdag ta stilling til forslag om at kommunen bevilger 250.000 kroner, som skal være kommunens bidrag til den stasjonen Meteorologisk institutt ønsker å sette opp. Dette blir en automatisert stasjon, der data om vind, nedbør, temperatur og lufttrykk med mer fjernavleses fra Oslo. Det er ennå ikke avklart hvor stasjonen skal stå. Aktuelle lokaliteter er Sandstad, Melandsjø og Fillan.

Hitra-reklame

Ved siden av å betale en andel av investeringene, vil kommunen ha ansvar for å stille lokalitet, strøm og en form for vaktberedskap. Gjenytelsen kommunen får  blir at man får en direktelink som gir tilgang på de lokale værobservasjonene i sanntid. Og selvsagt den reklamen det gir ved at Hitra er på værkartet med navn.

- Det er fint for Hitra at vi er på Yr og NRKs værkart, sier rådmann Roger Antonsen.

Eksempel på værstasjon