Felles nemd Frøya og Hitra, har vedtatt å avslutte samarbeidet om felles folkehelse-koordinator, og samarbeidet om livsstil og folkehelsesenteret, som ligger på Hitra. Nå skal begge kommunestyrene realitetsbehandle saken, etter at begge utsatte saken sist.

- Evalueringsrapporten, og rådmannens innstilling ligger til grunn for vedtaket som er gjort. Vi har gått gjennom område for område, og sett på hva som fungerer eller ikke, og hvorfor, sier Kristin Reppe Storø, avtroppende leder for nemda.

- Av hensyn til brukerne

- Utenfra ser det litt rart ut å avslutte to samarbeid, samtidig som man senest i dag(mandag) møtes for å se nærmere på en kommunesammenslåing?

- Vi ser at livsstil og folkehelsenteret er tenkt for de aller svakeste brukerne. Men det finnes ingen skyssordning for brukerne fra Frøya. Vi ser av antallet frøyværinger som bruker senteret, at det er en terskel å bruke tilbudet på Hitra. Så det handler ikke om samarbeidet med Hitra, men at vi trenger et tilbud i nærområdet, som gagner brukerne på Frøya, mener Reppe Storø.

- Å avslutte samarbeidet om folkehelse var naturlig, som en følge av at folkehelsekoordinatoren går over i en annen stilling i Frøya kommune. Hun har jobbet halv stilling i begge kommunene, og det sies tydelig i evalueringsrapporten at Frøya og Hitra ikke nødvendigvis har dratt nytte av samarbeidet på dette området.

Påtroppende leder for nemda, fikk gjennomslag for å utsette saken til interkommunal nemd hadde behandlet saken, da Hitra kommunestyre behandlet saken i november i fjor.

- Jeg registrerer at Frøya tenker på å avslutte samarbeidet, men at politikerne ikke har tatt endelig standpunkt. Det er bra, sa Torfinn Stub(V), den gang.

- Jeg blir frustrert

Nå er han ikke like fornøyd med utfallet.

- Jeg tar forbehold om at jeg ikke vet hva som ble sagt under møtet. Men jeg er ikke overasket over vedtaket, med bakgrunn av det som har foregått på Frøya, sier Stub.

Han frykter nå at flere av de andre samarbeidsavtalene vil gå i vasken.

- Jeg blir litt frustrert for å si det sånn. Det som er igjen er forvaltningskontoret, og kompetanseutvikling, og psykisk helsearbeid. Men i forslaget til vedtak i kommunestyret, så ligger det i kortene at hvis Frøya vil legge ned livsstil og folkehelsesenteret, så vil Hitra legge ned samarbeidet om kompetanseutvikling, for å dekke inn inntekstsvikten fra livsstil og folkehelsesenteret. Vi ser også at samarbeidet om psykisk helsearbeide ramler sammen etterhvert. Da står vi igjen med bare forvaltningskontoret. Da må vi også stille spørsmål om det er behov for å ha en felles nemd for Frøya og Hitra, mener Stub.

- Utenfra ser det litt rart ut å avslutte to samarbeid, samtidig som man senest i dag(mandag) møtes for å se nærmere på en kommunesammenslåing?

- Jeg synes det er veldig rart. Sett fra min side hadde det vært en styrke for samtalene om kommunesammenslåing, at samarbeidet hadde blitt videreført på alle områder, i alle fall inntil det er avklart hvordan det går med fusjonsarbeidet. Hvis vi hadde ventet, kunne kanskje samarbeidet ha blitt videreført og forsterket, nettopp med tanke på kommunesammenslåing. Noen av forutsetningene og suksesskriteriene som ligger i arbeidet med å slå sammen kommuner, er at kommunene er rause med hverandre når det gjelder fordeler og ulemper om hvor tjenestene skal plasseres. Derfor blir jeg likevel overrasket over at Frøyværingene ikke vil bruke mer tid på at samarbeidsavtalene får gå seg til, mener Stub.