Tidligere Hitra-ordfører og mangeårig fylkespolitiker for Høyre, Egil Hestnes, mener Per Erviks Pensjonistpartiet har anledning til å sikre mer penger til fylkesveiene, om de vil.

- Nå er Pensjonistpartiets representant i fylkestinget en del av flertallskonstellasjonen, så kanskje lokalpolitikeren Ervik kan påvirke gjennom fylkespolitikeren Nilsen for å bidra til at flertallet også vil prioritere mer midler til fylkesveier i høst, sier Hestnes.

Han henger seg på i debatten etter saken her på lokalavisa Hitra-Frøya tidligere i dag, der Per Ervik fra Hitra Pensjonistparti hevdet å ha fått mange tilbakemeldinger på asfalteringsarbeidet som er gjort de siste ukene.

- Kantene er livsfarlige, og gjør bare vondt verre. De fører til veldig mye trafikkfarlige situasjoner, sa Ervik, hvorpå Jan Rødal i Statens vegvesen halvt spøkefullt utbrøt:

- Du kan si til Per at flatelappingen skjer på grunn av at lokalpolitikerne er så forbannet dårlige til å skaffe penger.

Rødal sier han skulle gjerne asfaltert mye mer.

- Jeg er helt enig i at det ikke er så bra som det bør være, men på grunn av at vi mangler midler, så er vi er nødt til å gjøre brannslukning for å fornye dekket der det holder på å gå i oppløsning.

Høyre-politiker Hestnes mener Pensjonistpartiet kunne stemt annerledes i fylkestinget og sikret mer penger til fylkesveiene, og dermed unngått slik "flatelapping" med asfalt, som han kaller en både dårlig og dyr løsning.

- At store asfaltkanter midt i veien kan bety svekket trafikksikkerhet er naturlig, ikke minst når det går mot vinterføre. At såkalt "flatelapping"med asfalt er en dårlig løsning økonomisk, er dokumentert fra vegvesenets side for lenge siden. Dette ville vært unødvendig om forslag fra Høyre, FRP og V i budsjettsaker gjennom mange år hadde blitt vedtatt, mener Hestnes, og fortsetter:

- Men fylkestingets flertall har valgt en annen prioritering. Nå er Pensjonistpartiets representant i fylkestinget en del av flertallskonstellasjon, så kanskje lokalpolitikeren Ervik kan påvirke gjennom fylkespolitikeren Nilsen for å bidra til at flertallet også vil prioritere mer midler til fylkesveier i høst.