Fiskerinæringa trenger langsiktige rammebetingelser, mener det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre.

- Det må tas sikte på et bredt politisk forlik om langsiktige rammebetingelser for fiskerinæringa. Det må ikke bli slik at næringa er prisgitt radikale endringer avhengig av hvem som til enhver tid sitter med makta i storting og regjering, uttaøer det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre i en uttalelse til forslag til stortingsvalgprogram for Venstre.

Videre understreker utvalget betydningen av å verne om grunnleggende rettigheter i næringa som råfisklov og deltakerlov.

-  Det må sikres rekruttering til næringa gjennom gode utdanningstilbud, sier det fiskeripolitiske utvalget, som ellers ikke har kritiske merknader til programforslagets kapitel om "En miljøvennlig og lønnsom fiskerinæring."