Lakseveien mellom Øyregionen og Orkdal får nå endelig ny asfalt på strekningen langs Gangåsvatnet. Denne veien har i flere år hatt dårlig veidekke med humpete og ujevn kjørebane.

I disse dager er man i ferd med å legge nytt dekke fra Harangtunnelen og fram til enden av Gangåsvatnet. Strekningen med ny etterlengtet asfalt utgjør ca 1,5 km, og en del av E39 etter at Europaveien over Hemnskjølen ble lagt inn på Lakseveien ved Harangen.

Statens vegvesen skal i år asfaltere 167 kilometer fylkes- og riksveg  i Sør-Trøndelag i 2016.

Før sommerferien ble 3,5 km på strekningen Gjølmekrysset-Skjenalddalen asfaltert.

Flere steder langes Fv. 714 blir nå rassikret.

Rassikring

Denne uka startet også rassikring like nord for Våvatnet og ved Melvatnet.  Her kan veien i perioder bli det stengt i inntil en time i gangen i tidsrommet kl.07-19. Dette gjelder denne og neste uke. I de periodene veien stenges, vil biler få passere hver hele time.

I uka deretter (uke 37) vil det fortsatt pågå noen arbeider med fjellsikringen, men veien vil bli lysregulert. Biler vil derfor få passere kontinuerlig.