De siste tallene fra NAV viser at det nå er 35 flere ledige på Hitra og Frøya enn på samme tid i fjor.

På Hitra er det nå registert 58 arbeidsledige (2,4 prosent av arbeidsstyrken), noe som er 16 flere enn i oktober 2015.

På Frøya er antall ledige i samme periode økt fra 19 til 75 arbeidsledige (2,9 prosent av arbeidsstyrken). For begge kommune utgjør dette en økning på omlag 35 prosent økning.

I Snillfjord er antall ledige fortsatt svært lavt. Bare fire snillfjordinger har nå ingen fast jobb å gå til.

Færre ledige i fylket

Mens det blir flere ledige i øyregionen, går tallet ned med seks prosent i fylket. Det er nå 3.933 arbeidsledige i Sør-Trøndelag, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for landet ligger på 2,8 prosent helt ledige.

Samtidig er det stor økning i utlyste stillinger. Hittil i år er det lyst ut over 14.000 stillinger i Sør-Trøndelag. Det er 23 prosent flere enn på samme tid i fjor.

–  Det er økende stillingstilgang innenfor flere yrkesgrupper. Spesielt stor er økningen innen bygg og anlegg, men også innenfor industri ser vi at bedriftene etterspør langt flere i år enn i fjor. En høy etterspørsel etter arbeidskraft er gode nyheter for arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i NAV Sør-Trøndelag.

13 kommuner har under to prosent ledighet

Over halvparten av fylkets kommuner har en ledighet på under to prosent.

Lavest ligger Osen med 0,6 prosent fulgt av Snillfjord med 0,8 prosent. Osen er også den kommunene hvor ledigheten synker mest, her er ledigheten halvert siden oktober i fjor.

Også i Ørland har ledigheten gått kraftig ned, med  47 prosent færre ledige.

Høyest ledighet finner vi i Rissa med en ledighet på 4,2 prosent. Selv om ledigheten fortsatt er relativt høy i kommunen, har den gått ned med 24 prosent fra i fjor.

I Trondheim er det 2 471 helt ledige, som utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra fjoråret på 178 personer, tilsvarende syv prosent.