Det er mye kompetanse i en bedrift, både blant arbeidere og i ledelsen. Å dele denne kompetansen er essensen i å gjøre en bedrift robust mener NHO og LO.

Samarbeid styrker bedriften

NHO Trøndelag og LO Sør-Trøndelag har gjennom et treåring utviklingsprosjekt kalt ”Bransjeløft gjennom partssamarbeid” gjort gode erfaringer fra bygg- og anleggsbransjen.

- Hovedmålet med prosjektet er å gi et bransjeløft som skal bidra til økt lønnsomhet. Nøkkelen er at både ledelsen og de tillitsvalgte samarbeider tett, sier Hanne Falstad som er seniorrådgiver i NHO Trøndelag.

- De gode erfaringene vi høstet fra bygg- og anleggsbransjen ønsker vi nå å videreføre til havbruksnæringa. Dette er en håndsrekning til havbruksbransjen, forteller Kristian Tangen i LO.

- Ønsker å løfte næringa

Torsdag var NHO og LO på en informasjonsrunde i begge øykommunene. Med seg hadde de samarbeidspartneren Sintef.

På Frøya Hotell møtte representanter fra Bewi, Åkerblå, Kongshaug krabbe, Måsøval og Salmar.

- I tillegg til representanter fra næringa opplever vi at prosjektet også er ønsket velkommen politisk. Ordførerne i begge kommuner har fattet interesse for prosjektet. I tillegg har næringsforeningene på både Hitra og Frøya ønsket å delta i denne prosessen, utdyper Tangen.

-Det er ikke til å komme bort ifra at havbruksnæringa har fått negativ omtale i media. Det har vært mye snakk om lus og lignende problematikk. Gjennom dette prosjektet håper vi på å løfte næringa og dens omdømme, supplerer Falstad fra NHO.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no