En ny rapport fra Norsk Institutt for bioøkonomi viser at mange planter er truet av fremmede arter og kan forsvinne. Seniorrådgiver Gry Teten Aune hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag er bekymret over den negative utviklingen, skriver NRK Trøndelag.

– Problemet er at vi ikke har like mange beitedyr på kysten som tidligere. Da gror landskapet igjen, og truer kystlyngheia som er en svært truet naturtype i Norge, sier hun.

Skogrydding, beiting, lyngbrenning og annen bruk av kystområdene gjennom hundrevis av år har skapt det kystlandskapet vi kjenner. Uten denne aktiviteten, vil mye gro igjen og arter forsvinne.

– Det viktigste tiltaket nå er å ta i bruk områdene til beiting. Der grunneierne er ivrige ser vi at landskapet holdes åpent, sier Aune og forteller at grunneiere kan få tilskudd for å ta vare på kystlyngheia.

Det skriver NRK.

Seniorrådgiver Gry Teten Aune hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag er bekymret over den negative utviklingen.