Av:
  • Venke Merethe Glørstad

Buss med hjul-problemer