Fortsatt sterk vekst i Øyregionen. Hitra og Frøya vokser på to ulike måter