Nylig gjennomførte Kystmuseet et lørdagstreff med dette som tema. Den nye plana går blant annet ut på å utgi en ny bok under navnet «Hitraboka» som tar sikte på ei komplett bygdebok for kommunen.

Seks bind

Det legges opp til at Hitraboka skal bestå av i alt seks bind: Gårds- og slektshistorie for Sandstad sokn fram til 1963 – ferdig i 1989 Allmenn bygdehistorie og grendehistorie for hele Hitra fra 1964 - 2009 – utgis i 2009 Gårds- og slektshistorie for Fillan sokn fram til 1963 Gårds- og slektshistorie for Hitra sokn fram til 1963 Gårds- og slektshistorie for Kvenvær sokn fram til 1963 Allmenn bygdehistorie for hele Hitra fram til 1963

Arbeidet med bøkene skal gå parallelt, og utgivelsene skal skje etter hvert som de blir ferdige. Salg av bøkene skal bidra til å finansiere videre arbeid og utgivelse av Hitraboka.