Mistet lappen etter å ha sikret lasten for dårlig

foto