I de to siste fredagsutgavene av lokalavisa Hitra-Frøya, har vi hatt intervjuer med Tone Beate Meland og Willy Kjervågsund, som begge har vært kreftsyke.

Tone sto frem og fortalte om sin tøffe kamp mot brystkreften og Willy fortalte i avisa om sin turbulente sykdomsperiode med mandelkreft.

Sikkerhetsnett

Begge hitterværingene er opptatte av den økonomiske knipen man kan havne i, mens man er kreftsyk.

- Vi har gode økonomiske ordninger som et sikkerhetsnett når man blir syk i Norge, sier Willy Kjervågsund.

Vi har blant annet en sykepengeordning som mange andre land kan misunne oss, men i følge Kreftforeningens blogg, er det fortvilte mennesker som tar kontakt med dem, ikke over smerter og sykdom, men fordi de er havnet i en økonomisk vanskelig situasjon.

Sykepenger

Hvis du er i arbeid og blir kreftsyk, så vil du kunne ha rett til sykepenger, skriver Kreftforeningen.no.

- Sykepengene gir kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt og sykepenger får man dekt i inntil et år, sier Tone Beate Meland.

- Etter det går man over til arbeids- og avklaringspenger som dekker om lag 66 prosent av tidligere lønn og da kan det bli et økonomisk spørsmål om man har råd til å være syk, sier Tone.

Særlig trasig kan det bli hvis man er alene og har ei lønning, mener hun.

- Når den opprinnelige inntekten blir redusert med en tredjedel, så blir det verre å være hjemme selv om man i utgangspunktet er syk. For strøm, lån og andre faste utgifter skal betales selv om du har blitt syk.

[M1]

Ikke alle er raskt tilbake i jobb

Tone forteller at hun var ferdigbehandlet i januar 2012.

- I mars samme året var jeg tilbake i jobb 60 prosent, og to år senere var jeg tilbake i full jobb.

Men ikke alle er like raskt tilbake i jobb som Tone.

- Ingen planlegger å bli syke, og man kan heller ikke planlegge hvor lang tid kreftbehandlingen kommer til å ta. Behandlingstiden blir fort lengre enn et år, sier hun.

Dette kan Willy bekrefte.

Han ble diagnosert med kreft og operert i august 2013.

Etter det, gikk han gjennom stråling og cellegiftbehandling, deretter mange måneder med prøvetaking og usikkerhet, fordi man ikke visste om kreften hadde spredd seg videre.

Etter den tøffe kreftbehandlingen var kroppen hans helt nedkjørt, og da startet han opptrening for å få styrke tilbake i armer og bein.

Nå har han begynt å jobbe litt igjen, og det går fremover, sier Willy, men han er ikke tilbake i 100 prosent jobb enda.

Kjempe en økonomisk kamp i tillegg

Man går gjennom tøffe behandlinger og mye usikkerhet når man er kreftsyk, kanskje må man gjennom rehabilitering, opptrening eller har omfattende senskader etter at behandlingen er over, også skal man være nødt til å kjempe med det økonomisk i tillegg.

Det mener Tone og Willy ikke er riktig.

- Jeg håper man kan utvide sykepengeordningen i forhold til behandlingen av kreftrammede, for det hadde gagnet mange, avslutter Meland.

Er man økonomisk vanskeligstilt og har kreft, kan man søke om engangsstøtte fra Kreftforeningen.