Martin Nilsen er eneste kummulerte på Høyres liste. På andreplassen står Lilly Gården fra Sørburøya. Gården har aldri sittet i kommunestyret i Frøya, men er vara til fylkestinget, og har politisk erfaring gjennom dette. Gården er en av kun tre kvinner på Høyres liste. Hovedutvalgleder Heidi G. Nielsen har bestemt seg for å ta pause fra politikken, og står ikke på lista.

- Vi har ikke noe kvinneunderskudd blant medlemmene, men bekageligvis er det få kvinner som har sagt seg villige til å stå på lista. Vi kunne godt tenkt oss å ha hatt flere av våre kvinnelige medlemmer der, sier leder for lokallaget, Espen Hauan.

Mange nye

Kun syv av de som stod på lista i 2011, stiller til valg på nytt. - Vi har fått mange nye medlemmer i løpet av de to-tre siste åra, og i løpet av nominasjonsprosessen. Dette gjenspeiler seg på lista, sier Espen Hauan fra Frøya Høyre. Her er Frøya Høyres 19 kandidater til kommunevalget i september:

1. Martin Nilsen

2. Lilly Gården

3. Remy Strømskag

4. Tim Roger Wærø

5. Eskil Bekken

6. Espen Nilsen

7. Tone Måsøval

8. Anders Gåsø

9. Kristin Strømskag

10. Eskil Wahl

11. Kjartan Ervik

12. Patric Lundevall

13. Tore Dreiås

14. Geir Furberg

15. Stig Tore Sørli

16. Eirik Johansen Bjørgan

17. Espen Håvard Hauan

18. Geir Wærø

19. Lars Nordgård

Martin Nilsen