Verken Hitra, Frøya, eller Snillfjord, har svart på henvendelsene om å ta imot godkjente flyktninger ennå.

NRK skriver at Trøndelagskommunene har blitt bedt om å bosette 1090 flyktninger i år. Dette tallet er før man vet hvor mange Syria-flyktninger som kan bli med i regnestykket.

Så langt har 767 eller rundt 70 prosent av flytningene fått ja fra kommunene. Men mange av de små kommunene sier nei.

Disse kommunene sa nei til å bosette 10 flyktninger i år:

Roan, Osen, og Holtålen i Sør-Trøndelag.

Fosnes, Flatanger, og Røyrvik i Nord-Trøndelag.

De mottok heller ingen flyktninger i fjor.

- Mangler boliger

Verken Hitra, Frøya eller Snill-fjord, har så langt svart Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), i følge NRK.

Svar skulle egentlig vært gitt innen 19. mai.

Hitra skal behandle spørsmålet på et møte i denne uka.

Frøyas rådmann Svanhild Mosebakken skriver i en melding at mangel på boliger er utfordringen som må løses. Slik er også statusen for mange mindre kommuner.

- Det er kun tatt politisk vedtak på de 15 som vi skulle ta inn i fjor, men som ble utsatt til i år på grunn av mangel på bolig, sier hun til lokalavisa Hitra-Frøya.

Stjørdal, Frosta, Namdalseid, Høylandet, og Leka i Nord-Trøndelag, har heller ikke gitt svar til myndighetene om de kan bosette flytninger i år.

Slik blir det framover

IMDI har denne oversikten over antall flyktninger som skal bosettes i hele landet fra 2014-2016:

For 2014 ble Hitra bedt om å bosette 15, mens 10 ble vedtatt i kommunen.

Frøya ble bedt om 15 og sa ja til det, selv om det ikke er registrert at de er bosatt. Snillfjord ble bedt om å ta 10, men vedtok 0.

I år er Hitra og Frøya bedt om å ta i mot 15 flyktninger, mens Snillfjord har fått anmodning om 10.

For 2016 er alle tre kommunene bedt om å ta imot 10 flyktninger.