Aure-ordfører Ingunn Golmen har sendt brev til blant andre Hitra kommune, med forespørsel om å være med på en utredning om sammenslåing sammen med de 11 Nordmørs-kommunene. Det sa Hitra formannskap i forrige uke at de ønsker å være med på. Frøya og Snillfjord kommuner har takket nei til en utredning.

- Bakgrunnen har utgangspunkt i det opprinnelige utspillet fra Hemne kommune, der det ble foreslått å se på en stor kystkommune med Aure, Hemne, Hitra, Frøya, Halsa, Smøla og Snillfjord. Nå har Frøya meldt seg av et slikt alternativ, og Snillfjord har sagt at de ikke ønsker å være med på en utredning. Men Aure kommune har sagt at dette fortsatt er en interessant variant, forteller Golmen.

- Likt på begge sider av leia

En slik utredning kan deles opp i flere varianter av kommunesammenslåinger.

- Vi kjøper inn en hovedutredning for alle kommuner fra Telemarksforskning, der de innhenter bakgrunnsinformasjon fra alle kommunene. Så kan vi lage flere varianter ut fra dette materialet. Aure har definert flere varianter utover selve storkommunen. Det inkluderer en sammenslåing med Hemne Hitra, Halsa og Smøla, men vi har heller ikke utelukket Snillfjord. Og så vil vi utrede et alternativ med bare Aure, Halsa og Smøla. Et annet alternativ er å slå oss sammen med flere Nordmørs-kommuner med Kristiansund som utgangspunkt, sier Golmen.

- Hva kan være fordelen med å slå seg sammen med Hitra?

- Det er et veldig sterkt og godt næringsliv, som er likt på begge sider av leia. Mest oppdrett, men også industri, som for eksempel Tjeldbergodden, der både Aure, Hemne og Hitra samarbeider. Og det er mye likt reiseliv. Det er også like utfordringer på transportsiden, mener Golmen.

Fergeforbindelse er en forutsetning

Og nettopp transport vil være en viktig del av utredningen.

- Hvis vi får en variant der Hitra og Aure vil slå seg sammen, så vil en fergeforbindelse måtte presse seg frem som en forutsetning, for å få direkte samband. Hadde vi fått det kunne vi dratt veksler på begge kommuners gode forutsetninger, med en dobbelt så stor bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi kunne utvekslet både erfaringer og arbeidsfolk. Det ville rett og slett kunne bli mange positive synergier ut av det. Det er hovedhensikten med å slå seg sammen, mener Golmen.