Skatteetaten er først til å ta i bruk digitalt førstevalg, en ordning som fører til at de aller fleste vil motta skatteoppgjør og selvangivelse på nett. Vil du fortsatt ha skatteoppgjøret på papir, er fristen for å reservere seg 10.juni. Altså i dag.

Regjeringen bestemte tidligere i år at kommunikasjon med det offentlige i all hovedsak skal foregå elektronisk, og har derfor opprettet et nytt felles kontakt- og reservasjonsregister for offentlig sektor. Kontaktregisteret omfatter alle som har registrert seg i ID-porten, eksempelvis for å søke på videregående utdanning, bytte fastlege eller benytte Skatteetatens elektroniske tjenester. I følge Difi er det i alt ca. tre millioner.

Slik gjør du det

Skatteetaten er den første offentlige virksomheten som tar i bruk løsningen.

- Ikke bare er det enklere, vi sikrer oss mot ID-tyveri og skattyterne får et elektronisk arkiv med dokumenter fra skatteetaten, sier regiondirektør i Skatt Midt-Norge, Trude Vollheim Webb.

Skatteetaten sender varsel på SMS og/eller e-post når oppgjøret til hver enkelt er klart. Første dato for skatteoppgjøret i år er 25. juni. Det er løpende skatteoppgjør fra 6. august og frem til 15. oktober.

Kan reservere seg

De som vil ha skatteoppgjøret og andre viktige brev fra offentlig sektor på papir, kan reservere seg i et eget register på www.norge.no.

De som ønsker å få skatteoppgjøret på papir, men som har registrert e-postadresse og mobilnummer hos offentlige myndigheter, må reservere seg innen 10. juni. Dette kan gjøres på www.norge.no eller ved å ringe grønt nummer 800 30 300.

De som aldri har brukt noen digitale offentlige tjenester og alltid har mottatt skatteoppgjøret på papir, vil fortsatt få oppgjøret og annen post på papir som før.