Vil bygge inspirert av Titran kapell og Kjeungen fyr, men får nei til dette huset på Kvenværet

foto