- Det er viktig at gåsa får beholde sine friområder