- Konsesjonen var i ferd med å løpe ut og det hastet med å få orden på en ny tillatelse slik at Salmar fortsatt kan ha oppdrettslokalitet i Froan, sier Tore Sandvik, som har arbeidet aktivt for å få Miljøverndepartementet til å fatte et positivt vedtak. For Salmar kom således en gledelige meldingen om at selskapet kan fortsette med prøvedrift i to år til.

Salmar har i flere år hatt prøvedrift med oppdrettsanlegg i verneområdet i Froan, og det er søkt om permanent drift i området. - Men dette var det beste vi kunne håpe på nå, sier en fornøyd fylkesordfører. Han har vært i kontakt med Fylkesmannen og fått bekreftet avgjørelsen.

Ikke alle instanser har applaudert Salmars oppdrettsvirksomhet innenfor verneområdet i Froan, men nå er alle formaliteter i orden i hvert fall for to nye år.