Etter planene stenges FM-sendingene i Trøndelag fra 8. februar 2017. Det betyr at vegvesenet har det travelt med å erstatte disse med DAB-sendinger i tunneler som i dag har FM-sendinger.

– Bilistene skal få radio i de tunnelene de har vært vant til å høre radio, sier Dag Vidar Torget til vegnett.no. Han er Vegdirektoratets fagmann på kringkasting i tunnel.

Hitra og Frøya må vente

I midt-Norge er det bare to tunneler som som har DAB-sendinger. Det er Harangtunnelen på fv. 714 samt Strindheimtunnelen i Trondheim.

Hverken Hitra- eller Frøyatunnelen står langt framme i prioriteringskøen. Først i Sør- og Nord- Trøndelag skal disse tunnelene riksveitunnelene få DAB-dekning i følge oversikten fra vegnett.no:

E39    Storsandtunnelen

E39    Viggjatunnelen

E39    Svalnestunnelen

E39    Mannsfjelltunnelen

E39    Brekktunnelen

RV706 Marienborgtunnelen

E6      Grillstadtunnelen

E6      Væretunnelen

E6      Stavsjøtunnelen

E6      Helltunnelen

E6      Eggetunnelen

Alle disse skal få DAB-dekning i løpet av 2016.